City Hub

Članci

Gradsko grijanje

Tragajući za najpovoljnijim rješenjem Komunalno poduzeće je u posljednjih dvadeset (20 ) godina koristilo više varijanti za zagrijavanje grada. Prvo su to bile manje kotlovnice u pojedinim dijelovima grada, zatim jedna kotlovnica locirana u Komunalnom poduzeću u kombinaciji sa malim kotlovnicama u gradu te kao sadašnje rješenje velika kotlovnica u vlasništvu „Krivaja“ Žepče koju je Komunalno poduzeće uzelo u zakup i koristi je već 10-ak godina. Toplovodna mreža se svake godine proširuje i rekonstruira. 

 

Potrošačima je omogućen izbor obračuna i plaćanja toplotne energije, po m3 ili putem kalorimetra. Obzirom na snagu i kapacitet kotlovnice osigurane su visoke temperature vode u potisnom vodu, tako da su korisnici zadovoljni kvalitetom grijanja. Imajući u vidu da trenutno korištena kotlovnica nije u vlasništvu grada niti komunalnog poduzeća, može se reći da je pitanje grijanja riješeno samo privremeno i da treba tražiti trajno rješenje.

 

Trenutni status vode za piće

MEG Projekt

Online

Imamo 27 gostiju i nema članova online

Preged posjeta