City Hub

Poznati rezultati ankete o produženju sezone grijanja u Žepču

Poštovani korisnici usluga grijanja, kao što smo Vas ranije informirali, već na početku sezone grijanja 2016./2017. organizirali smo anketu u kojoj smo postavili pitanje da li su naši krisnici za to da se sezona grijanja produži

tako da počinje 01.10. a završava 01.05., to jest da započne 15 dana ranije i završi 15 dana kasnije nego je to slučaj sada.U anketnom listiću smo pojasnili i kakve su posljedice eventualnog produženja sezone grijanja.

Anketa je poslata na 340 adresa, a odgovorilo je 139 korisnika grijanja, dakle odziv na anketu je bio 40,88 %.

Za produženje sezone grijanja bila su 74 korisnika grijanja ili 53,23 % od onih koji su se odazvali anketi.

Protiv produženja sezone grijanja bilo je 65 korisnika grijanja ili 46,77 % od onih koji su se odazvali anketi.

 

Iz navedenog se može vidjeti da su korisnici uglavnom nezainteresirani za ovu temu jer se anketi odazvalo samo 40,88% korisnika kojima je poslat anketni listić.

Provedena anketa nije osnovni parametar za odlučivanje o tome da li će se sezona grijanja produžiti.Odluku o tome donijeti će nadležne općinske službe uzimajući u obzir sve aspekte ovoga pitanja.Ukoliko bi od strane općinskih službi bilo predloženo da se ide u produženje sezone grijanja, konačnu odluku o tome bi trebalo donijeti Općinsko Vijeće Žepče.

 

 

Preged posjeta