City Hub

Svjetski dan voda 2017

Voda je život, svaka kap je dragocjena.

Čovječanstvo treba vodu. Kap vode je fleksibilna. Kap vode je snažna. Kap vode je u potražnji. Voda je u središtu održivog razvoja. Vodni resursi doprinose smanjenju siromaštva, ekonomskom rastu i održivosti okoliša. Od hrane i energetske sigurnosti do zdravlja ljudi i okoliša, voda doprinosi poboljšanju društvenog blagostanja i napretka, koji utiču na egzistenciju milijarde ljudi.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) proglasila je  Svjetski dan voda kako bi upozorila na neprocjenjivu vrijednost vode, ali i njenu sve veću ugroženost, jer su zalihe ograničene.

UN procjenjuje da oko milijardu i sto miliona ljudi nema pristup pitkoj vodi. Inicijativa za obilježavanje Svjetskog dana voda pokrenuta je 1992. na Konferenciji UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, a Generalna skupština UN-a odlučila je 1993. da se 22. marta svake godine obilježava kao Svjetski dan voda.

Voda čini 71% površine planete Zemlje, a od toga 96,5% otpada na morsku vodu. Samo 3,5% je slatka voda, koja se najvećim dijelom pojavljuje kao led na polovima, u glečerima ili u zamrznutom tlu. Kao voda za piće na raspolaganju je svega 0,3% vode na Zemlji. Tri glavna zagađivača vode su naselja, industrija i sintetička sredstva. Rijeke se koriste kao recipijenti za industrijske i kanalizacione otpadne vode, mijenja se njihov tok, voda se crpi za navodnjavanje. Sve to dovodi do promjena u kvalitetu i količini vode, što u budućnosti može imati direktan uticaj na kvalitet života cjelokupnog stanovništva

Više od 663 miliona ljudi danas žive bez higijenski ispravnog snabdijevanja vodom u neposrednoj blizini stanovanja, kao i onih koji provedu bezbroj sati čekajući ili hodajući do udaljenih izvora vode, a koji se suočavaju sa zdravstvenim posljedicama upotrebe kontaminirane vode.

S obzirom na porast broja stanovnika, ubrzanu urbanizaciju i ekonomski razvoj, količina otpadnih voda koja nastaje i ukupni stepen onečišćenja je u porastu na globalnom nivou.

Bosna i Hercegovina je zemlja bogata vodama, ali ni ti resursi nisu neiscrpni. Rijeke i jezera se zagađuju tečnim otpadnim vodama koje se u njih ispuštaju uglavnom bez ikakvog prečišćavanja.

Danas se otpadne vode doživljavaju kao vrijedan resurs u zaokružnoj ekonomiji, a sigurno upravljanje otpadnim vodama je efikasno ulaganje u zdravlje ljudi i u ekosisteme.

Međutim, upravljanje otpadnim vodama je ozbiljno zanemareno, a otpadne vode su uveliko podcijenjene kao potencijalno pristupačan i održiv izvor vode, energije, hranjivih tvari i drugih korisnih materija.

Stoga na otpadne vode treba gledati kao na resurs, a ne kao na teret kojeg se treba riješiti.

Globalno posmatrano, velika većina svih otpadnih voda iz naših domova, gradova, industrije i poljoprivrede vraća se ponovo u prirodu bez tretiranja ili bez recikliranja – zagađujući okolinu, a gubeći vrijedne hranjive tvari i druge korisne materijale.

Umjesto da rasipamo otpadne vode, moramo primarno smanjiti njihov nastanak te ih ponovno koristiti – reciklirati ih. U domovima, možemo ponovno koristiti takvu vodu za navodnjavanje  vrtova i drugog zemljišta. U gradovima, možemo tretirati i ponovno koristiti otpadne vode za zelene površine. U industriji i poljoprivredi, možemo tretirati i reciklirati otpadne vode za sisteme hlađenja i navodnjavanje.

  • Globalno se preko 80% otpadnih voda koje stvara društvo vraća u ekosistem neprečišćena ili bez recikliranja
  • 1,8 milijardi ljudi koristi izvore pitke vode kontaminirane fekalijama, povećavajući rizik od obolijevanja od vodom prenosivih oboljenja: kolere, dizenterije, tifusa i polia…
  • Higijenski neispravna voda, loši sanitarni uslovi i nizak nivo higijene – uzrokuju oko 842.000 smrtnih slučajeva svake godine.
  • 663 miliona ljudi još uvijek nema pristup sigurnim izvorima vode za piće.
  • Većina gradova u zemljama u razvoju nema adekvatnu infrastrukturu i resurse za rješavanje problema upravljanja otpadnim vodama na efikasan i održiv način.
  • Mogućnosti eksploatacije otpadnih voda kao resursa su ogromne. Sigurno upravljanje otpadnim vodama je pristupačan i održiv izvor: vode, energije, hranjivih materija i drugih korisnih materija.
  • Troškovi racionalnog upravljanja otpadnim vodama su u velikoj mjeri manji od šteta nastalih po ljudsko zdravlje, ekonomski razvoj i održivost okoliša, uz osiguranje novih poslovnih mogućnosti stvaranjem tzv. ‘zelenih’ radnih mjesta.

Na kraju, budući da male stvari pokreću svijet, svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vodnih resursa. Dovoljno će biti da dobro zatvorimo slavinu u kuhinji ili kupaonici.

Ako iz slavine ističu samo dvije kapi vode u jednoj sekundi, godišnje će biti neupotrijebljeno ili bačeno oko 6 hiljada litara najdragocjenije tekućine na Zemlji !

Zaštita vode, odnosno postojećih resursa pitke vode, jedan je od svjetskih strateških ciljeva današnjice.

 

Pitka voda je strateška sirovina 21. vijeka!

 

 

 

Preged posjeta