City Hub

Objašnjenje za učestale obustave u isporuci vode u Orahovici i Bistrici

Imajući u vidu činjenicu da u posljednje vrijeme dolazi do vrlo čestih obustava u isporuci vode za naseljena mjesta Orahovica i Bistrica, dužni smo naše korisnike u tim naseljenim mjestima izvjestiti o razlozima obustava u isporuci vode.

 

Naime, u tijeku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže za naseljena mjesta Preko i Orahovica.Obzirom da se projektirana trasa kanalizacione mreže poklapa sa trasom gradskog vodovoda, prilikom izvođenja radova skoro svakodnevno dolazi do oštećenja ili potpunog prekidanja cjevovoda gradske vodovodne mreže.

Sa naše strane smo intervenirali kod izvođača radova ("Hajdić" d.o.o.), nadzornog organa ("Tadić" d.o.o.) i kod nadležnih općinskih službi ali nije pronađeno nikakvo rješenje ovoga problema jer na terenu nema mjesta za značajnije razmicanje ova dva cjevovoda.

Mi nastojimo da novonastale kvarove saniramo u što kraćerm roku i to je jedino što možemo učiniti.

Stoga korisnike gradskog vodovoda u Orahovici i Bistrici molimo za razumjevanje i strpljenje.

Preged posjeta