City Hub

Vlada ZDK odobrila 30.000,00 KM za nabavku posuda za otpad

Kantonalno ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Vlade ZDK

završilo je prvi dio provođenja javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2017. godinu, koji se odnose na oblast upravljanja otpadom.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na prijedlog nadležnog ministarstva, prihvatila četrnaest odabranih projekta, koji će se financirati budžetskim sredstvima u ukupnom iznosu od 650.000 KM.

Odobreni su ekološki projekti Regionalnoj deponiji „Mošćanica Zenica“, javnim komunalnim poduzećima „Vis“ Doboj Jug, „Rad Tešanj“, „Radnik“ Zavidovići, JKP „Visoko“, „Komunalno  Žepče", „Vodokom“ Kakanj,  JKP Vareš, „Alba Zenica“, Gradu Zenica, te općinama Maglaj, Breza, Zavidovići i Usora.

Planirano je da se u srijedu, 30.kolovoza, obavi potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša čiji projekti su odabrani u proceduri provođenja javnog poziva.

Našem komunalnom poduzeću odobreno je 30.000,00 KM sa namjenom za nabavku metalnih kontejnera i PVC kanti u okviru projekta proširenja odvoza otpada na šire područje Općine Žepče.

Preged posjeta