City Hub

Informacija o problemima u vodosnabdijevanju

Obzirom da je posljednjih dana došlo do značajnog pogoršanja kvalitete vode u gradskom vodovodu već ranije smo korisnike putem javnih medija obavijestili da voda u gradskom vodovodu nije za piće.

Imajući u vidu interes javnosti smatramo za potrebno da opširnije obrazložimo o čemu se radi.

Naime, već u travnju 2017. god. "Šume Republike Srpske" su krenule sa sječom šume uzvodno od vodozahvata Ravna Rijeka.Odmah smo poslali dopise Kantonalnom vodnom inspektoru, Federalnom vodnom inspektoru i Glavnom vodnom inspektoru RS.O svemu smo obavijestili i Općinsko Vijeće Žepče.

Od kantonalnog i federalnog inspektora smo dobili obavijest da oni nisu nadležni za poduzimanje mjera jer se radovi odvijaju na području Republike Srpske.

Glavni inspektor RS je bio na licu mjesta i obećao da će poduzeti mjere da se prilikom sječe provode sve potrebne mjere zaštite vodotoka.Na licu mjesta smo se više puta uvjerili da se mjere zaštite vrlo slabo provode i o tome smo ponovno izvjestli sve inspekcije.

Tijekom cijelog ljeta je vršena sječa šume i izvlačenje trupaca sa teškom mehanizacijom što je dovelo do oštećenja tla i stvaranje usjeka (vlaki) na padinama iz kojih svaka veća kiša ispire zemlju i dovodi je u korito Ravne rijeke.Obzirom da tijekom ljeta nije bilo većih padalina ovaj problem i nije bio toliko izražen.Sada, nakon obilnijih i dugotrajnijih kiša stanje se toliko pogoršalo da su velike količine mulja završile u cjevovodu i njegovim elementima (rešetke, prekidne komore, ventili i.t.d.) da je čak došlo do blokiranja dotoka i potpunog pražnjenja rezervoara.

Treba napomenuti da naše filter postrojenje nije u mogućnosti da prečisti ovako jako zamućenu vodu pa stoga potrošači povremeno dobijaju zamućenu vodu.

Uposlenici i uprava JP Komunalno d.o.o. Žepče su cijelo vrijeme maksimalno angažirani na rješavanju naprijed navedenih problema i saniraju ih koliko je to u našoj moći.

Nažalost, teško je reći kada će se stanje normalizirati jer će to najviše ovisiti o vremenskim prilikama.

Korisnike gradskog vodovoda molimo za razumjevanje i strpljenje.

 

 

Preged posjeta