City Hub

Obavijest o povećanju cijena grijanja i kanalizacije

Obavještavamo korisnike gradskog grijanja i kanalizacije da je 26.09.2017. god. na redovitoj sjednici Općinskog Vijeća Žepče donesena odluka o poskupljenju komunalnih usluga prema sljedećem:

1. Cijena grijanja za stambeni prostor je povećana sa 2,0 KM/m2 na 2,5 KM/m2,

2. Cijena kanalizacije je povećana sa 25% od cijene vode na 35% od cijene vode.

Cijena ostalih usluga je ostala nepromijenjena.

Povećanje cijene grijanja se primjenjuje od 15.10.2017. god. a povećanje cijene kanalizacije od 01.01.2018. god.

Razlog povećanja cijene grijanja je poskupljenje uglja za 120 000 KM u odnosu na proteklu sezonu.

Razlog povećanja cijene kanalizacije je pokrivanje dijela troškova kanalizacijskog prečistača i prevazilaženje financijskih poteškoća vezanih za usluge grijanja.

U prilogu ispod možete pogledati plan prevazilaženja fin. poteškoća izazvanih poskupljenjem uglja a koji je bio podloga za donošenje odluke o poskupljenju.

Napominjemo da je plan prihvaćen uz izmjenu tako što nije prihvaćeno predloženo poskupljenje kanalizacije nego je predloženi procenat smanjen na 35% od cijene vode.

 

 

 

 

Preged posjeta