City Hub

Obavijest korisnicima gradskog vodovoda u stambenim zgradama

 

STANARIMA STAMBENIH ZGRADA

____________________________

Informacija o načinu obračuna potrošnje vode

      

Obavještavamo sve korisnike gradskog vodovoda a koji žive u stambenim zgradama da će do 01.07.2018. god.  svi vodomjeri u zgradama biti dovedeni u ispravno stanje i da će se obračun potrošnje vode nakon 01.07.2018. god. vršiti isključivo na temelju očitanja potrošnje.

Obrazloženje:

Dosadašnja praksa je bila da se obračun potrošnje vode u zgradama koje nisu imale ispravne vodomjere vršio paušalno na temelju broja članova kućanstva.Tako su korisnici dobijali iste račune za vodu bez obzira na potrošnju iste, te zbog toga nisu bili zainteresirani za štednju vode niti popravku kvarova na instalacijama u zgradama.

Sa ciljem da se stanje po ovom pitanju dovede u red , JP “Komunalno” će izvršiti zamjenu svih neispravnih vodomjera u zgradama i stanarima fakturirati kompletno očitanu potrošnju vode, raspoređujući je na temelju broja članova kućanstva.

Posljedica ovoga će biti da će eventualni  kvarovi na vodovodnoj mreži unutar stambenih zgrada prouzročiti  povećanje računa za vodu jer će izgubljena količina vode također biti fakturirana. Zbog ovoga je potrebno da stanari zgrada izvrše pregled i sanaciju eventualnih kvarova na kućnim i zajedničkim instalacijama, kako bi izbjegli plaćanje vode koja je izgubljena usljed kvarova .

 

Napominjemo da je sukladno važećim propisima obveza JP „Komunalno“ da održava vodovodnu mrežu do izlaza iz vodomjera a nakon toga brigu o vodovodnoj mreži dužni su voditi vlasnici zgrada (stanari).

 

 

 

Preged posjeta