City Hub

Pojašnjenje korisnicima komunalnih usluga u svezi novog načina izrade računa

Kao što su naši klijenti mogli primijetiti, došlo je do promjene u načinu fakturiranja komunalnih usluga.Umjesto jednog računa za sve komunalne usluge, kako je bilo do sada, dobili su odvojene račune za svaku uslugu.Također, na račune je ugrađen bar-kod radi lakšeg plaćanja i evidentiranja uplata.

 

Razlog razdvajanja računa je to što poduzeće usklađuje svoje poslovanje sa suvremenim standardima poslovanja, odnosno zbog potrebe jasnog definiranja prihoda i troškova posebno za svaku pojedinu uslugu (Vodosnabdijevanje, odvoz otpada, grijanje ).

Ovakav način fakturiranja može dovesti do povećanih troškova provizije kod uplate računa, ukoliko se isti plaćaju putem banke ili pošte i ukoliko se plaćaju odvojenim uplatnicama. Zbog toga obavještavamo korisnike da račune i dalje mogu plaćati putem jedne uplatnice (zbirno) ukoliko plaćaju sve račune u punom iznosu. Ukoliko ne plaćaju sve račune u punom iznosu potrebno je iste platiti putem odvojenih uplatnica, kako bismo mogli evidentirati na koju uslugu se plaćanje odnosi.

Napominjemo da se plaćanje računa i dalje može izvršiti putem naše blagajne u Upravi poduzeća, svakim radnim danom od 7,00 do 15,30 sati, bez plaćanja ikakve provizije.

Preged posjeta