City Hub

Obavijest za korisnike koji kasne sa plaćanjem komunalnih usluga

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da smo zbog smanjenja troškova poduzeća smanjili broj uposlenika u pravnoj službi poduzeća te dio pravnih poslova prebacili na odvjetnički ured.

Radi se o poslovima utuženja korisnika koji neredovno plaćaju komunalne usluge.Sukladno zakonu, troškove angažiranja odvjetnika snosit će utuženi korisnici komunalnih usluga.

Stoga pozivamo sve korisnike komunalnih usluga da redovito izmiruju svoje obveze prema JP "Komunalno" d.o.o. Žepče, kako bi izbjegli utuživanje a samim time  i plaćanje sudskih i odvjetničkih troškova koji nisu zanemarivi.

 

Preged posjeta