City Hub

Potpisani ugovori za realizaciju projekata iz oblasti vodosnabdijevanja u okviru MEG projekta

MEG projekt je projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja kojipodržava Vlada Švicarske a provodi UNDP BiH u suradnji sa Općinom Žepče i JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče.

Predviđeno je da projekt traje 12 godina a u isti je uključeno 18 općina u BiH.

Cilj projekta je poboljšanje rada općinske administracije kao i poboljšanje rada Javnih komunalnih poduzeća u oblasti vodnih usluga.

Osim stručne pomoći pružene od strane renomiranih konsultantskih kuća, projekt osigurava i financijsku potporu pri nabavci opreme i izvođenju radova. Visina financijske potpore ovisi o dostignutom stupnju izvršenja zadataka MEG projekta i ostvarenom napretku u radu tijekom implemetacije projekta.

Općina Žepče i JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče su u dosadašnjem razdoblju realizacije projekta postigli izvanredne rezultate te su osigurali maksimalan iznos financijskih sredstava u iznosu od 137.000,00 Švicarskih Franaka.Isti iznos finacijskih sredstava osigurat će i Općina Žepče iz vlastitog  proračuna.

Navedena financijska sredstva će biti upotrijebljena za realizaciju sljedećih projekata iz oblasti vodosnabdijevanja:

  • Izgradnja vodovoda vinište- II Faza (proširenje gradske vodovodne mreže na donji dio Viništa t.j. dio Viništa koji se može snabdijevati gravitaciono),
  • Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda Opšenik, čime bi se osigurao bolji tlak u mreži za postojeće potrošače u Opšeniku te vodom snabdjela kućanstva u gornjem dijelu Opšenika, koji do sada nisu imali vodu iz gradskog vodovoda,
  • Smanjenje neprihodovane vode, t.j. zoniranje vodovodne mreže, dogradnja i opremanje zonskih šahtova sa suvremenom mjernom opremom, zamjena kućnih vodomjera, a sve u cilju što lakšeg praćenja potrošnje vode, otkrivanja kvarova na vodovodnoj mreži te otkrivanje nelegalne potrošnje vode.U okviru ovoga dijela projekta također će biti sanirani dijelovi vodovodne mreže na kojima se najčešće pojavljuju kvarovi, a to je vodovodna mreža u Orahovici i u naselju Ciglane.
  • Nabavka opreme za saniranje kvarova na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama.

Nakon provedene procedure javnih nabavki i odabira izvođača radova potpisani su Ugovori o izvođenju radova za prva tri tri navedena projekta a za četvrti projekt procedura je u tijeku.

17.07.2018. god. potpisan je ugovor između Općine Žepče i izvođača radova „Ting“ d.o.o. Žepče za prva tri projekta.

Rok za realizaciju sva tri projekta je 17.09.2018. god.

Preged posjeta