City Hub

Obavijest o pražnjenju instalacija centralnog grijanja

Srijeda 01.08.2018. godine

Obavještavamo korisnike centralnog grijanja,

 

da će voda biti ispuštena iz instalacija centralnog grijanja u vremenu od 01.08.2018. do 01.09.2018.godine.                                                                                            

Molimo sve korisnike centralnog grijanja koji planiraju izvoditi radove na vlastitim instalacijama grijanja, kao i na zajedničkim instalacijama zgrade da to urade u navedenom periodu jer će nakon toga instalacije biti napunjene i pod tlakom te neće biti moguće izvoditi bilo kakve radove na istima.

 

 

Preged posjeta