City Hub

Općinski Načelnik i Predsjednik OV posjetili JP "Komunalno" Žepče

Danas 17.10.2018. god. Općinski Načelnik Mato Zovko i Predsjenik Općinskog Vijeća Žepče Muhamed Jusufović posjetili su JP "Komunalno" Žepče.

Razgovaralo se o radu ovoga poduzeća, zajedničkim projektima koji su u tijeku kao i o planovima za narednu godinu.

Zajenički zaključak je da težište aktivnosti u narednoj godini treba biti na sljedećim aktivnostima:

  • Rješavanje pitanja izgradnje nove kotlovnice,
  • Rješavanje pitanja izgradnje sortirnice otpada i zatvaranja gradske deponije otpada,
  • Proširenje odvoza otpada na preostali dio Općine Žepče,
  • Nastavak poboljšanja vodnih usluga kroz MEG projekt.

Gosti iz općine su posjetili novoizgrađeni anex zgrade uprave poduzeća u kome će biti smještena nova blagajna poduzeća, sanitarni čvor, kupatilo i garderoba za uposlenike.

Općinski načelnik je obećao financirati asfaltiranje parkinga i prilaza za novoizgrađeni anex.

Sugovornici su naglasili izuzetno dobru dosadašnju međusobnu suradnju kao i spremnost da se svi problemi u budućnosti rješavaju zajednički, na zadovoljstvo svih korisnika komunalnih usluga kao i svih građana Općine Žepče.

Preged posjeta