City Hub

Važno obavještenje za korisnike usluge odvoza otpada

Obavještavamo korisnike usluge odvoza otpada koji se nalaze u višim predjelima,

da zbog snijega na kolovozu nismo u mogućnosti izvršiti redovno preuzimanje i odvoz otpada sa tih područja.                                                                                              

Otpad sa tih područja će biti preuzet  čim se steknu minimalni uvjeti za prometovanje naših vozila. Savjetujemo korisnike da otpad odlažu u vreće koje će iznijeti prilikom našega prvoga dolaska ili da iste sami odlože u najbliže kontejnere u nižim predjelima naselja.

Korisnike molimo za strpljenje a o vremenu preuzimanja otpada sa navedenih područja korisnici će biti ranije obaviješteni.

 

Preged posjeta