City Hub

Dobra vijest: Od danas sav prikupljeni komunalni otpad završava van Općine Žepče

Dobra vijest za sve stanovnike općine Žepče.

Od danas 11.03.2019. god. sav prikupljeni otpad na području općine Žepče se odlaže na Regionalnu deponiju otpada.

Ovaj način zbrinjavanja otpada je puno kvalitetniji sa stanovišta zaštite okoliša jer više nema deponiranja otpada na području općine Žepče pa tako niti opasnosti od negativnih uticaja na okoliš koje je izazivala gradska deponija otpada.

Preged posjeta