City Hub

Proširujemo organizirano prikupljanje otpada na još 4 Mjesne Zajednice

 

Zahvaljujući grant sredstvima od 50.000,00 KM, odobrenim od strane Županijskog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,

nabavljeno je 60 metalnih kontejnera i 160 PVC kanti za odlaganje komunalnog otpada. Ovime su se stekli uvjeti za proširenje organiziranog prikupljanja otpada na još 4 Mjesne zajednice.

U suradnji sa Općinom Žepče dogovoreno je da to budu Mjesne zajednice: Ponijevo, Matina, Ljubatovići i dio Goliješnice.

Redovan odvoz otpada u navedenim Mjesnim zajednicama kreće od 01.10.2019. god. i vršit će se u svemu sukladno važećoj Odluci Općinskog vijeća Žepče. To znači da će se otpad preuzimati 4 puta mjesečno, sva kućanstva u navedenim mjesnim zajednicama (bez izuzetka) će biti obvezna plaćati uslugu odvoza otpada a cijena odvoza će biti sukladno  cjeniku usluga (određena na temelju broja članova domaćinstva).

Ovime prestaju da važe pojedinačni Ugovori koji su sklopljeni na dobrovoljnoj osnovi tijekom ljeta 2019. god.

Raspored preuzimanja komunalnog otpada će biti objavljen na web stranici poduzeća www.komunalno-zepce.com i na oglasnim pločama u Mjesnim zajednicama.

Realizacijom ovoga proširenja, organiziranim prikupljanjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada je pokriveno ukupno 40 Mjesnih zajednica Općine Žepče. Još 8 Mjesnih zajednica ostaje nepokriveno, a što je planirano da bude realizirano u 2020. godini.

 

Preged posjeta