Obavještenje o pražnjenju instalacija centralnog grijanja

Subota 01.08.2020. godine,

Obavještavamo korisnike centralnog grijanja,

da će voda biti ispuštena iz instalacija centralnog grijanja u vremenu od 01.08.2020. do 01.09.2020. godine.                                                                                            

Molimo sve korisnike centralnog grijanja koji planiraju izvoditi radove na vlastitim instalacijama grijanja, kao i na zajedničkim instalacijama zgrade da to urade u navedenom periodu jer će nakon toga instalacije biti napunjene i pod tlakom te neće biti moguće izvoditi bilo kakve radove na istima.

 

Preged posjeta