City Hub

UNDP sanirao žepački vodovod

Dana 21.10.2014. god. završena je sanacija oštećenog cjevovoda na trasi gradskog vodovoda u rejonu Ograina i Ravna Rijeka.

Radove na sanaciji cjevovoda u iznosu 45.000,00 KM financirala je Europska Unija putem organizacije UNDP koja je vršila izbor izvođača i nadzor nad izvođenjem radova.

Radove je izvodilo Žepačko poduzeće "Tadić.Cop".

Nakon završenih radova investitor je obišao trasu vodovoda, izvršio pregled izvedenih radova te izjavio zadovoljstvo urađenim poslom i suradnjom svih sudionika u realizaciji projekta (Općina Žepče, JP "Komunalno", izvođač radova).

U ime JP "Komunalno"d.o.o. Žepče zahvaljujemo se EU i UNDP-u na ovoj donaciji koja nam je uistinu pomogla da na vrijeme (prije zime) riješimo sanaciju linije gradskog vodovoda.

Preged posjeta