City Hub

Vrijedna donacija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

Dana 08.12.2014. godine Općina Žepče je javnom Poduzeću  „Komunalno“ d.o.o. Žepče ustupila u vlasništvo 2 vrlo vrijedna vozila.

 Radi se o novim vozilima, Kamion troosovinac „Iveco“ nosivosti 12 t i kombinirano radno vozilo-SKIP CATEPILLAR  koje je Općina Žepče dobila kao donaciju od strane fondacije „KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.Ukupna vrijednost vozila je 340.260,00 KM.Navedeni strojevi su došli prvenstveno kao pomoć u sanaciji šteta od poplava tijekom prošle godine a proteklih 6 mjeseci su bili angažirani na sanaciji šteta na području Željeznog Polja i Golubinje.

Nakon sanacije manjih oštećenja na vozilima ista će biti registrirana i koristiti će se za potrebe Javnog Komunalnog Poduzeća.

Ovom vrijednom donacijom JP „Komunalno“ će značajno upotpuniti i podmladiti svoj  vozni park te stvoriti uvjete za kvalitetnije obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Ako se ima u vidu da je ovo javno poduzeće u mjesecu travnju 2014. god. nabavilo i novo malo specijalno vozilo za prijevoz otpada, onda se može reći da je prošla godina, sa stanovišta opremanja ovog javnog poduzeća sa vozilima i mehanizacijom, bila veoma uspješna.

 

 

 

Preged posjeta