City Hub

Gradsko grijanje

Tragajući za najpovoljnijim rješenjem Komunalno poduzeće je u posljednjih dvadeset (20 ) godina koristilo više varijanti za zagrijavanje grada. Prvo su to bile manje kotlovnice u pojedinim dijelovima grada, zatim jedna kotlovnica locirana u Komunalnom poduzeću u kombinaciji sa malim kotlovnicama u gradu te kao sadašnje rješenje velika kotlovnica u vlasništvu „Krivaja“ Žepče koju je Komunalno poduzeće uzelo u zakup i koristi je već 10-ak godina. Toplovodna mreža se svake godine proširuje i rekonstruira. 

 

Potrošačima je omogućen izbor obračuna i plaćanja toplotne energije, po m3 ili putem kalorimetra. Obzirom na snagu i kapacitet kotlovnice osigurane su visoke temperature vode u potisnom vodu, tako da su korisnici zadovoljni kvalitetom grijanja. Imajući u vidu da trenutno korištena kotlovnica nije u vlasništvu grada niti komunalnog poduzeća, može se reći da je pitanje grijanja riješeno samo privremeno i da treba tražiti trajno rješenje.

 

Prijava kvara

Trenutni status vode za piće

POTREBNO PRATITI ZAMUĆENOST VODE.

AKO JE VODA ZAMUĆENA TREBA JE PROKUHATI.

Analiza vode

MEG Projekt

Cjenik usluga

Online

Imamo 19 gostiju i nema članova online

Preged posjeta