City Hub

Gradska čistoća

Brigu o gradskoj čistoći „Komunalno“ d.o.o.Žepče ostvaruje putem dvije organizacijske jedinice i to: 

  • Čišćenje ulica, javnih površina i briga o zelenilu
  • Sakupljanje i odvoz otpada

Veliku ulogu u ovoj oblasti ima razina stečene kulture i svijest građana o važnosti pravilnog odlaganja i odvoza kućnog i drugog otpada. Slijedom svjetskih trendova, zakonske regulative, te stalnim medijskim djelovanjem organizacija vezanih za zaštitu okoliša, stanje svijesti po ovom pitanju se iz godine u godinu popravlja ali još uvijek nije na potrebnoj razini. 

Općina Žepče je svojom strategijom razvoja planirala značajne zahvate po pitanju organiziranog gospodarenja otpadom. U tijeku je realizacija projekta „ Organizirano prikupljanje kućnog otpada na području Općine Žepče“. Ovaj projekt je podržan od švedske agencije „SIDA“ i do sada je putem tog projekta nabavljen nov kamion za prikupljanje i prijevoz kućnog otpada, 120 velikih kontejnera i 1040 PVC kanti za odlaganje otpada.Osim navedenog projekta svake godine se realiziraju i drugi projekti koji imaju za cilj nabavku novih vozila i posuda za otpad te proširenje odvoza otpada na sve ostale Mjesne Zajednice na području Općine Žepče.Do kraja 2016. god. odvozom otpada je obuhvaćen grad Žepče i 20 Mjesnih Zajednica.U tijeku su aktivnosti na proširenju odvoza otpada na dodatnih 10 Mjesnih Zajednica.

Prikupljeni otpad se u gradskom području odvozi svakodnevno a u prigradskim Mjesnim Zajednicama jedanput tjedno.

Prikupljeni otpad se ne razvrstava.Trenutno se oko 40% prikupljenog kućnog otpada odvozi na regionalnu deponiju „Mošćanica“ kod Zenice, dok se preostali dio odlaže na postojeću gradsku deponiju u Žepču. Planirano je da se izgradi sortirnica otpada i gradska deponija „Trebetović“ zatvori te da se cjelokupna  neupotrebljiva količina prikupljenog otpada vozi na regionalnu deponiju „Mošćanica“ kod Zenice.

Imajući u vidu stalno povećanje broja korisnika i proširenje područja sa kojih se kućni otpad prikuplja, potrebno je nabaviti još jedan kamion za prijevoz otpada, jedan kamion sa dizalicom za prikupljanje krupnog otpada te veći broj metalnih kontejnera i PVC kanti.

Odluku Općinskog Vijeća o organiziranom prikupljanju otpada možete pogledati ovdje.

 

 

 

Preged posjeta