City Hub

Gradski parkinzi

Odlukom Općinskog vijeća Žepče iz svibnja 2013.godine, određene su parking zone u kojima se vrši naplata parkinga. Istom odlukom je za upravljanje parkiralištima određeno JP „Komunalno“ Žepče.

 

Naplata parkiranja se vrši na osam parkirališta u samom centru grada. Parkirališta su uredno označena a naplata se vrši svakim danom sem Nedjelje i državnih praznika u vremenu od 7.00 do 14,30 sati.

Cijene parkiranja su identične na svim parkinzima:

 

  • Cijena parkiranja 1 sat ………… 1.00 KM
  • Dnevna parking karta ………….. 5.00 KM
  • Mjesečna parking karta …………40,00 KM
  • Godišnja parking karta ……… 150,00 KM 

 PDV je uključen u cijenu.

Stanari zgrada imaju popust od 30% za mjesečne i godišnje parking karte. Zakupljena parking mjesta se označavaju i čuvaju slobodnim u vremenu od 7.00 do 14,00 sati.

Na svakom parkingu postoji nekoliko označenih parking mjesta rezerviranih za invalide na kojima se ne vrši naplata parkinga. Odluku Općinskog Vijeća o javnim parkiralištima možete pogledati ovdje.

Na parkinzima na kojima se naplata vrši putem parking automata slobodno je zadržavanje bez kupnje parking karte do 10 minuta.Prekoračenjem navedenog vremena, vršimo blokada kotača vozila.Blokada i deblokada kotača vozila plaća se 20,00 KM.

Preged posjeta