City Hub

Završeno prvo prikupljanje krupnog otpada

U proteklih 5 dana krenuli smo sa novom uslugom - preuzimanje i zbrinjavanje krupnog (kabastog) otpada. Prvi krug prikupljanja je prošao bez većih problema. Krupni otpad je prikupljen iz svih 36 Mjesnih Zajednica koje su pokrivene sa organiziranim prikupljanjem otpada. Mnogi korisnici su iznijeli svoj krupni otpad, koji smo preuzeli i odložili na pretovarnu stanicu u Žepču.

Opširnije...

Preged posjeta