City Hub

Članci

Potpisan Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga između Općine Žepče i JP "Komunalno" Žepče

Nakon što je Općinsko vijeće Žepče među prvim jedinicama lokalne samouprave u BiH prethodno dalo suglasnost, danas je u prostorijama Općine upriličeno potpisivanje Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga između Općine Žepče i JP „Komunalno“ Žepče.

Opširnije:Potpisan Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga između Općine Žepče i JP "Komunalno" Žepče

Pristup informacijama

Sukaldno Zakonu o slobodi pristupa informacijama F BiH, spremni smo odgovoriti na sve upite te dostaviti tražene podatke ukoliko isti ne predstavljaju službenu tajnu.

 Podnošenje zahtjeva

 Zahtjev za pristup informacijama podnosi se na adresu: JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče, Ul. Željeznička br.3, 72230 Žepče

 Zahtjev za pristup informaciji mora:

 1) biti u pismenom obliku na jednom od službenih jezika Federacije,

2) dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju i

3) sadržavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu.

Ako se zahtjev odnosi na osobnuinformaciju, podnositelj zahtjeva, zahtjev pored ispunjavanja uvjeta u smislu stava 2. ovoga člana, može podnijeti samo fizička osoba nakoju se zahtjev odnosi, njen zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

Ovo poduzeće nije ovlašteno da ispituje opravdanost ili da zahtijeva obrazloženje zahtjeva.

 

U prilogu možete pročitati detaljnije o samom načinu podnošenja zahtjeva za pristup informacijama.

 

Proljetno uređenje grada

Komunalno d.o.o. Žepče i ove se godine uključilo u uređenje okoliša, te na taj način doprinijelo očuvanju cvjetnog osvježenja u našem gradu.
Ovih dana započela je akcija uređenja i čišćenja javnih zelenih površina, te sadnja sezonskog cvijeća.

Opširnije:Proljetno uređenje grada

Trenutni status vode za piće

MEG Projekt

Online

Imamo 7 gostiju i nema članova online

Preged posjeta