Anketa

Poštovani korisnici usluga JP Komunalno d.o.o. Žepče

jedna od aktivnosti projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“ je provođenje završne ankete s ciljem utvrđivanja koliko građani znaju o posebnim kategorijama otpada i važnosti njegovog pravilnog zbrinjavanja.

Ovim projektom potrebno je da anketiramo 2.500 osoba u 5 jedinica lokalne samouprave, od kojih je jedna naša jedinica lokalne samouprave.

S obzirom na pandemiju Covid 19, provođenje ove aktivnosti je otežano, pa smo odlučili da, osim direktnog, provedemo i online anketiranje.

Anketni upitnik možete popuniti na sljedećem linku                                        https://docs.google.com/forms/d/1-z-mT3cktu_xtsi07_U0L-QQhaJxhbp0bI841Uy20FM/edit

Preged posjeta